Sonderingen

Om het draagvermogen van de ondergrond en de bodemgesteldheid te kunnen bepalen dient er een grondonderzoek door sondering of diepsondering uitgevoerd te worden. Wij voeren deze sonderingen uit conform NEN5140 middels onze track-truck (vrachtwagen met rupsonderstel tussen de wielen) zodat wij op ieder terrein de werken uit kunnen voeren. Bij sonderen wordt een electronischmeetlichaam (de sondeer-conus) met constante snelheid de grond ingeperst welke continu de tegendruk registreerd en grafisch weergeeft op het display in de sondeerwagen. Dit alles wordt digitaal opgeslagen en uitgewerkt op het kantoor en in rapportvorm of digitaal verzonden naar de opdrachtgever of constructeur. Hiermee kan men aan de slag voor verdere uitwerking voor de benodigde funderingsmethode. Indien gewenst kan Konings Grondboorbedrijf BV ook het complete funderingsadvies verzorgen zowel digitaal als analoog. Voor de kosten of prijs van een sondeeronderzoek kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.

Sonderingen in achtertuinen en beperkte ruimte

Voor het sonderen op moeilijk bereikbare plaatsen zoals achtertuinen of steile dijktaluds of inpandig in woningen heeft ons bedrijf een speciale sondeerunit wat demontabel is en we terplaatse op kunnen bouwen. Deze sondeerinstallatie wordt middels schroefboren in de ondergrond verankert zodat we toch dieptes van ca. 25m mv- kunnen bereiken. (indien nodig)

 

Naast sonderingen zijn wij ook specialist in bronbemaling en zijn wij u graag van dienst.