Bronbemaling

Konings Grondboorbedrijf BV is gespecialiseerd in het plaatsen van verticale filterbemalingen ten behoeve van het drooghouden van bouwputten, leidingsleuven en saneringswerken. Het aanwezige grondwater wordt met pompen opgepompt en via een afvoerleiding afgevoerd naar een lozingspunt. De hoeveelheid opgepompt en afgevoerd water wordt gemeten middels een geijkte debietmeter. De standen van de debietmeter worden opgenomen t.b.v. de noodzakelijke onttrekking- en lozingsvergunning. Deze vergunningen worden verkregen via het Waterschap.

Ons takenpakket

• Uitvoeren van verticale vaccuum bemalingen
• Uitvoeren van zwaartekrachtbemalingen
• Horizontale bemalingen (drainage)
• Spanningsbemalingen
• Opstellen van bemalingsadviezen

Onze vrachtwagens zijn uitgerust met rupsbanden welke tussen de assen geplaatst zijn.Wanneer een 6 x 6 aangedreven auto niet het terrein op kan door bv slechte terrein gesteldheid, gaan de rupsbanden hydraulisch naar beneden en tillen de vrachtwagen op.

Zo kan er vrij in het terrein gemanouvreerd worden en kan men geheel zelfstandig de aanleg van de bemaling uitvoeren zonder daarbij hulp in te roepen van kranen of shovels.Het spuiten van de bemalingsfilters gebeurt bij Konings Grondboorbedrijf BV reeds jaren machinaal. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden de filters nog handmatig geplaatst.

De voordelen van machinaal spuiten:

  • Minder wateroverlast op het werk
  • Kwaliteitsverbetering
  • Tijdwinst
  • Werkwater op de bemalingstruck aanwezig

 

Zo biedt Grondboorbedrijf Konings u een dienstverlening op maat en zijn wij uw specialist in bronbemaling in regio Brabant.